torsdag 27. mars 2008

Kaffen

Til kaffen blir det kaker og vals, lek og moro. Dersom noen har noe de vil delta med (sang, spill, lek, sketsj, bilder, film eller noe annet) blir vi veldig glade for det! Ta kontakt med en av våre toastmastere til kaffen:

Kristin: 41 56 72 06

Solveig: 99 15 95 69

Ingen kommentarer: